ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi

Atık yönetimi, atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması,atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması, Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, yönetmelik kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine,ilişkin genel usul ve esasların uygulanması hizmetlerinin bütünüdür. Erka Çevre olarak tüm bu hizmet kalemlerinde profesyonel ekipmanlarımız çevre mühendislerimiz ve uzman teknik kadromuz ile güvenilir bir çözüm ortağı olarak siz müşterilermize destek vermekteyiz.
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

  Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır.

  ErkaÇevre; sanayi tesislerinde oluşan ambalaj atıklarının, toplanması, ayrılmasına ilişkin Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma  lisansına sahiptir.

  Ayrıca ErkaÇevre İnegöl Belediyesi ile anlaşmalı bu hizmeti verebilen Lisanslı tek firmadır.

 • Ambalaj Atığı Geri Kazanımı

  Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır.

  ErkaÇevre; sanayi tesislerinde oluşan ambalaj atıklarının geri kazanımına ilişkin Ambalaj Atıkları Geri Kazanım lisansına sahiptir.

   

 • Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

  Bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir. Bu konuya ilişkin tebliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  ErkaÇevre tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması konusunda yetki belgelerine sahiptir. Bu belgelere lisanslardan ulaşabilirsiniz.

 • Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

  Atık yönetiminde esas olan tüm atıkların sınıflarına göre ayrılıp lisanslı tesislere ulaştıırlmasının sağlanmasıdır.

  ErkaÇevre; sanayi tesislerinde oluşan, geri kazanımı mümkün, atık yönetimi yönetmeliğinde EK 3A'da yer alan; Tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, EK4'te 6 haneli atık kodunun yanında * işareti bulunan atıkların geri kazanımı konusunda Tehlikeli Atık Geri Kazanım lisansına sahiptir. Lisanslar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

  Kontamine olmuş ambalaj atıkları (boş boya tenekeleri, varil, bidon vb.), basınçlı sprey kutuları, yağ filtresi, yağlı kablo, ıskarta ekipman ve tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş öğütme ve metal atıkları geri kazanımını yaptığımız tehlikeli atıklardır.

  Tüm tehlikeli atıkların taşınmasında lisanlı araçlarımız mevcuttur.

 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

  Tehlikesiz atık geri kazanımı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir. Bu konuya ilişkin tebliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  ErkaÇevre tehlikesiz atıkların geri kazanılması konusunda yetki belgelerine sahiptir. Bu belgelere lisanslardan ulaşabilirsiniz.

 • Tanker Temizleme

  Tanker temizliği; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlenmesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlaması ve kontrolünün yapılmasıdır. Resmi Gazete'de bu linkten ulaşabileceğiniz bildiride tanker temizleme şartlarına ilişkin detaylar tebliğ edilmiştir. 

  ErkaÇevre tanker temizleme kapsamında IBC TANK'ların temizlenmesi için gerekli lisansa sahiptir. 

popup