LOJİSTİK

Lojistik

Atık yönetiminde geri kazanımı yada bertarafı ön görülen materyallerin kontrollü olarak toplanarak ilgili tesislere ulaştırılması işlemine ‘’tersine lojistik denir. Tersine lojistik çevreci bir yaklaşımın temel bileşenlerindendir. Bu süreçte amaç, ülke ekonomisi ve doğasının geri kazanılacak atıklarından maksimum seviyede yarar sağlaması veya atıkların uygun bir şekilde yok edilmesidir. Toplanan atıkların sınıflandırılması, ayrıştırılması, bakım ya da en az zararla bertaraflarının gerçekleştirilmesi, sınıflandırma ve ayrıştırma sonucunda oluşan yarı mamul, hammadde kaynakları ve atıkları lisanslı lojistik araçları ile geri kazanım ara depolama veya bertaraf tesislerine ulaştırılması ErkaÇevre’nin lojistik hizmet kalemlerinden birkaçıdır.
 • Taşıma Lisansı

  ErkaÇevre tehlikeli atıkların, firmalarınızdan lisanslı bertaraf tesislerine taşınması için gereken tüm Lisanslara sahiptir. Tehlikeli atıklarınızın güvenle taşınması bizim sorumluluğumuzdadır.

 • Atık Kodları

  ErkaÇevre aşağıda var olan kodlu atıkların taşınması ayrılması ve nakliye edilmesine ilişkin tüm yetkilere sahiptir.

 • Şoför ADR

  ErkaÇevre bünyesinde çalışan şoförlerin bahsi geçen tehlikeli atıkların taşınması için gerekli tüm ADR Lisanslarına sahiptir.

   

popup