• Hakkımızda

  1997 yılında kurulan Erka Çevre, atık yönetimi konusunda her geçen gün yeni girişimlerde bulunarak ülkenin öncü firmalarından biri olmayı başarmıştır. Bünyesine kağıt-karton, naylon, plastik, palet ve geri dönüştürülebilen diğer atıkların yanında metal hurda, tehlikesiz atıklar ve tehlikeli atıkları ilave ederek atık konusunda uzman kadrosuyla birlikte entegre hizmet verme konusunda profesyonelleşmiştir.

   

  21.04.2009 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25087 sayılı yazısıyla onaylanan İnegöl Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda İnegöl Belediyesi sınırları  içinde kaynakta ayırma ve geri kazanım projesi başlatılarak, tüm ilçeye ambalaj atıklarının toplanması konusunda hizmet verilmektedir. Firmamız, ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması işini ev, okul, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sanayiden de yapmaktadır.

   

  İşletmemiz, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Ambalaj Atığı Geri Kazanım, Bazı Tehlikesiz Atıklar İçin (Metal Hurda Dahil) Toplama ve Ayırma, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Tehlikeli Atık Taşıma, Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Tanker Temizleme konularında yetki belgelerine sahiptir.

   

  Vizyonu gereği, firmamız gelişime açık hizmet anlayışıyla Çevre Yönetimi, Çevre İzin ve Lisans konularında da hizmet vermek için Çevre Danişmanlik Yeterlilik Belgesi alarak çevreyi etkileyecek olan her türlü yatırımcı, kurum ve kuruluşa, pratik uygulanabilirliği ön planda tutan Çevre Görevlisi Danışmanlık Hizmeti konusunda da faaliyet göstermektedir.

 • Tarihçe

  ERKAÇEVRE şirketinin temelleri 1997 yılında atıldı.Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla sürdürülebilir bir büyüme örneği sergileyen firmamız Atık Yönetimi,Lojistik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri alanında Türkiyenin güçlü ve saygın şirketleri arasında yerini aldı.

 • Vizyon & Misyon

  Girişimcilik,yenilikçilik ve güven ile şekillendirdiğimiz iş anlayışıyla odaklandığımız her alanda dokunduğumuz her hayata sürdürülebilir değerler katmak.

   

  İnsanlık ve ekonomi için değer yaratan,müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek çevreci bir yaklaşımla en doğru çözümleri üretmek.

 • KVKK Aydınlatma Metni

                     ER-KA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

                              KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

  Er-Ka Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde, gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu davranılmasına özen göstermekteyiz. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda sizi bilgilendirerek, veri sorumlusu sıfatıyla Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

  • VERİ SORUMLUSU
  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  • İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

   

  VERİ SORUMLUSU

  6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz ER-KA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ER-KA) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ve bunlara benzer amaçlarla KVKK’nun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilmektedir.

  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

  Toplanan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nun 8. Maddesi uyarınca,

  • Şirket Hissedarlarına
  • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara
  • İşbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere
  • Tedarikçilere aktarılabilecektir.

   

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

                   İşveren olarak iş sözleşmesinin ifasını gerçekleştirebilmek, çalışanlarımıza ve danışmanlık verdiğimiz firmalara karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketin meşru menfaati, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,  iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ve KVKK 5. Ve 6. Maddesinde öngörülen hukuki sebeplerle veya açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi toplanmaktayız. Kişisel verileriniz iş başvuru formu veya iş bulma platformları aracılığıyla sizden talep ettiğimiz veya şirketimizle paylaşmayı tercih ettiğiniz bir takım bilgiler, danışmanlık yaptığımız firmalarla imzalanan sözleşmeler esnasında alınan bilgiler veya web site ziyaretleri esnasında elde edilen kişisel verileriniz genel olarak sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda işlenebilecektir.

  Şirket ofisimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirket veya şirket çalışanlarımızın düzenlediği eğitim veya seminerlere katıldığınızda;  şirketimizin sizlere daha iyi hizmet verebilmesi ve size önereceğimiz hizmetlerimizin kişiselleştirilebilmesi sebepleriyle kişisel verileriniz işlenebilecektir.

                      

  İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

  KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve azami 30 gün içerisinde talebiniz cevaplandırılacaktır.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Bu husustaki talepleriniz hakkında yazılı şekilde şirketimizin “Akhisar Mah. Bursa – İnegöl Karayolu No:2/1  İnegöl/Bursa” adresine bizzat başvurabilirsiniz.

  Kullanıcılar, web sitemizde işlem yapmadan önce bu aydınlatma metnini okuduklarını ve bu metinde belirtilen hususlara uyacaklarını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ederler.

  Şirketimizin güncel bilgileri, her daim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üzerinden edinilebilecektir.

   

   

   

   

Haberler

FİDAN DİKİMİ

FİDAN DİKİMİ

FİDAN DİKİMİ

REW İSTANBUL

İSTANBUL ULUSLARARASI ÇEVRE ZİRVESİ'NE KATILIM SAĞLADIK

SIFIR ATIK İÇİN HAREKETE GEÇ !

İNTERMOB FUARINA BİZLERDE KATILIM SAĞLADIK

TÜRKTAY 2018'DE SPONSOR OLARAK YER ALDIK
Sayın Belediye Başkanımızın Tesis Ziyareti

Sayın Belediye Başkanımızın Tesis Ziyareti

EĞİTİM

EĞİTİM

İTALYAN FİRMASI COREPLA TESİSİMİZİ ZİYARETE GELDİ
BELEDİYE BAŞKANIMIZ TESİSİMİZİ ZİYARET ETTİ.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ TESİSİMİZİ ZİYARET ETTİ.

ERKA ÇEVRE KURUMSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

ERKA ÇEVRE KURUMSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

ERKA ÇEVRE HER AY RADYO MEDYADA SİZLERLE

ERKA ÇEVRE HER AY RADYO MEDYADA SİZLERLE

AKATDER İFTAR YEMEĞİ

AKATDER İFTAR YEMEĞİ

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

Yönetim Kurulu Başkanımız Serhat KILINÇ'ın Recycling Dergisi Ocak sayısına röportajı

Yönetim Kurulu Başkanımız Serhat KILINÇ'ın Recycling Dergisi Ocak sayısına röportajı

İdari Kadromuz Günden Güne Büyümektedir

İdari Kadromuz Günden Güne Büyümektedir

Erka Kurumsal Yüzünü Yeniledi

Erka Kurumsal Yüzünü Yeniledi

Yenilenen Yüzümüzle Karşınızdayız
Yeni Web Sitemiz Hizmetinizde

Yeni Web Sitemiz Hizmetinizde

Yeni Yüzümüzle Yeni Web Sitemiz Yayın
Kimyasal Atık Yakanlara Ağır Cezalar Geliyor

Kimyasal Atık Yakanlara Ağır Cezalar Geliyor

İnegöl’de hava kirliliği mercek altına alındı. ErkaÇevre firması tarafından toplanacak atıklar Starwood fabrikasında imha edilecek.

FİDAN DİKİMİ

Erka Çevre olarak çevreci sosyal sorumluluk kampanlarına bir yenisini daha ekleyerek Çevre Mühendislerimizle birlikte fidan dikme etkinliği kapsamında İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Ortaokulunda ağaçlandırma faaliyetlerine destek verdik.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çevre projelerini hayata geçirerek gelecek nesillere temiz bir nefes ve güçlü bir doğa bırakma misyonumuzu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

 

 

 

Avrasya’nın lider çevre teknolojileri fuarı REW İstanbul, “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” başlıkları altında 21-24 Mart tarihlerinde 15.’nci kez düzenleniyor. Atıklarını enerjiye ve yeniden hammaddeye dönüştürmek isteyen sanayiciler ve KOBİ’ler ile bunları çatısı altında bulunduran Organize Sanayi Bölgeleri, çevre sorumluluğu bulunan belediyeler, atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri, üreticiler ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen yatırımcılar, ihtiyaçları olan tüm yenilikleri REW İstanbul 2019’da bir arada bulabilecek. 2005 yılından bu tarafa her yıl uluslararası geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre teknolojileri sektörünü İstanbul’da buluşturan fuar, farklı pazarlara açılmak, alternatif ticaret kanalları yaratmak ve yeni işbirliği fırsatları yakalamak isteyen katılımcı ve ziyaretçilerine yine eşsiz ticaret fırsatları sunacak.

 

Erka Çevre olarak siz değerli katılımcı ve ziyaretcilerimizi Tüyap Kongre ve Gösteri Merkezi 8 Hall K-12 numaralı standımıza bekleriz.

'Yaşanılabilir Çevre İçin Dönüşüm' amacıyla...

Artan nüfus, kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. Sosyo-ekonomik etkilerin yanı sıra doğal kaynakların hızla tüketilmesi, su kirliliği, hava kirliliği ile iklim değişikliği ve bunun kaynaklar üzerindeki etkileri de ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, sanayicilerin, şehir plancılarının, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgili sektör temsilcilerinin “Yaşanabilir Çevre için Dönüşüm” amacıyla önemli bir platform oluşturmuştur.

Zirve kapsamında; çevre eylem planı, atıkların geri kazanımı, atıktan enerji üretimi, küresel iklim değişikliği, hükümetlerin ve şehirlerin çevre vizyonları, biyoçeşitliliğin korunması, deniz yüzeyi, kıyı ve plaj temizliği gibi konular ile çevre dostu çözümler ve gelecek perspektifleri üzerinde durulmuştur.

Çevre Zirvesi'nin 2.gününde Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nde gelinen son durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Zirveye katılan davetlileri selamlayarak konuşmalarına başlayan Emine Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil, yerkürenin geleceğini ilgilendiren zirvenin hayırlı neticeler vermesini diledi. Sürdürülebilir bir yaşamın, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı olduğunu bu nedenle her birinin doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Erdoğan, sağlıklı bir çevrede yaşamanın, herkesin en temel insani hakkı olduğuna işaret etti.

Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak hepimizin temel sorumluluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hâkimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan hayatiyetini sürdürebilir fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen ''Sıfır Atık Projesi''nde biz de varız.Erka Çevre çalışanları olarak ''özce biz'' dedik ve 1 haftada 14 çalışanımız evlerinde toplam 120 kg ambalaj atığı topladı.Sizler de sıfır atık için harekete geçin ve ekonomiye can katın.

 9d5e0f4f-7c73-40df-bd33-f1d40e9e0fca

Ahşap ,orman ürünleri ve teknolojileri alanlarında trendlerin belirlendiği ,mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörlerinin öncü firmalarının en yeni ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardığı ,yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı oluşturan İntermob Mobilya Yan Sanayi , Aksesuarları ,Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 13-17 Ekim 2018 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Bizlerde mobilya sektöründen kaynaklanan atıkların değerlendirilmesinde öncülük eden firma olarak İntermob Fuarında yerimizi aldık .

Değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 

Ekonomide Atık - Atıkta Ekonomi” Ana Temasıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 9. TÜRKTAY’ da Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nde bizlerde yer aldık.

TÜRKTAY Panelerinde, Çevre Faslı’nın alt başlıklardan birisi olan Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm’ün tüm yönleriyle ele alınıp, bu alanlarla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi ve TÜRKİYE’nin sanayileşme temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Erka Çevre olarak 9.'su düzenlenen panele bronz sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

0a94f410-dad5-446e-9fc7-074982280b27

Sayın Belediye Başkanımızın Tesis Ziyareti

Sayın Belediye Başkanımız Alper TABAN tesisimize ziyarette bulundu.

Şehrimizde yürüttüğümüz geri kazanım faaliyetleri hakkında bilgi alan Alper TABAN , İnegöl halkına ve işletmecilerine daha  verimli hizmet verebilmek amacıyla tesisimizde yapılan  çalışmalarımızı mühendislerimizle birlikte yerinde incelemiştir.

Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

1384b63a-a600-43e0-98b5-25ef44b1c53e

EĞİTİM

İnegöl Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz Çevre ve Geri Dönüşüm konulu bilinçlendirme çalışmalarımız geleceğimiz olan çocuklara verdiğimiz eğitimlerle devam etmektedir.

 

4f2c8dc0-af2d-48ce-ae9d-86fada28cb10

İtalya'nın tüm plastik ambalaj atıklarının toplanmasından , geri dönüştürülmesinden ve bertaraf edilmesinden sorumlu olan COREPLA firması ile İstanbul Swissotel the Bosphorus otelinde tanışma , iş birliği ve iş geliştirme amacıyla bir araya gelinmiştir.Toplantı ardından tesisimize ziyarete gelinmiştir.

Tesisimize ziyaretlerinde dolayı COREPLA firmasına teşekkürlerimizi sunarız.

6aecc453-eb1b-471e-b08c-9ac174206daf (1)

BELEDİYE BAŞKANIMIZ TESİSİMİZİ ZİYARET ETTİ.

Belediye Başkanımız Alinur AKTAŞ,İnegöl halkına ve işletmecilerine daha  verimli hizmet verebilmek amacıyla tesisimizde yapılan revizyon çalışmalarını mühendislerimizle birlikte yerinde incelemiştir.

 

Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

  yükl

 

 

ERKA ÇEVRE KURUMSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Çağımız yüzyılında bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren  “nitelikli insan gücü” nü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle şirketlerin hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla biz Erka Çevre olarak Alanında uzman ,Kurumsal eğitim danışmanı Cüneyt Örkmez ile  Kurumsal eğitim çalışmalarımızı  hassasiyetle yürütmekteyiz.kurumsal toplantı2

ERKA ÇEVRE HER AY RADYO MEDYADA SİZLERLE

101.7 Radyo Medya  "FARKLI ŞEYLER" programında Serhat BALANTEKİN'in canlı yayın konuğu olarak Erka Çevre Genel Koordinatörü , Çevre Mühendisi Merve HARASLI ve Çevre Mühendisi Emel ŞİMŞEK sizlerle birlikteydi. Çevre konuları hakkında İnegöl halkının sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan ERKA Çevre, her ay mühendislerimizin katılımıyla canlı radyo programlarına devam ederek, her platformda bilgilendiriyor ve bilgilendirmeye devam edecektir.

B222

AKATDER İFTAR YEMEĞİ

 Türkiye'nin önde gelen atık toplayıcılarının katılımıyla 2 Haziran 2017 cuma günü The Green Park Pendik Otelinde gerçekleştirilen, ev sahipliğini Akatder (Atıkları Kaynağında Ayrı Toplayıcılar Derneği)'in yaptığı iftar yemeğinde Erka Çevre çalışanları olarak yerimizi aldık.Bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan haftayı, okullarımızda Çevre Koruma Haftası olarak kutlamaktayız.
Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere neden olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda olmaktadır. Balıklar, çevre kirlenmesinden en çok zarar gören canlıların başında gelir.
Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdendir.
Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Doğanın korunmasını ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız.
Hepinize yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim...

Yönetim Kurulu Başkanımız Serhat KILINÇ'ın Recycling Dergisi Ocak sayısına röportajı

Yatırımlarımız güvence altına alınsın diyen başkanımız sektörle ilgili şu ifadeleri kullandı;

 

Sektörde yatırımların önünün açılması gerektiğini vurgulayan ERKA Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kılınç yetkililere seslenerek "Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar yatırım yapmaktan ve rekabetten korkmamalı...Ancak yıllardır süregelen belirsizlikler hepimizi yıldırıyor.Sistemin sağlıklı işlemesi için devletin gerekli tedbirleri alması ve önümüzü açmasını bekliyoruz"dedi.

 

İdari Kadromuz Günden Güne Büyümektedir

Erka ; 10 Çevre Mühendisi , 3 Muhasebe ve 2 Sevkiyat elemanıyla her geçen gün idari kadrosunu da , araç sayısında ve hizmet konusunda olduğu gibi geniş personel kadrosuyla hizmet vermeye devam etmekte ve genişletmektedir.İnegöl Sanayicilerine ve İnegöl Halkına hizmet vermekten onur duyuyoruz...

Erka Kurumsal Yüzünü Yeniledi

ErkaÇevre yenilenen yüzü ile İnegöl ve çevresinde danışmanlık, atık yönetimi ve lojistik alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilenen logosu, web sitesi ve marka yüzüyle siz değerli müşterilerine gururla çözüm ortaklığı gerçekleştiriyor.

Yeni Web Sitemiz Hizmetinizde

Web sitemizin arayüzünü ve içeriğini sizler için güncelledik. Tüm faaliyetlerimiz, bizler hakkında haberler, İnegöl ve çevresinde yürüttüğümüz işlerimize ilişkin detayları web sitemizden bulabilir. Bizlere iletişim modülünden ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Atık Yakanlara Ağır Cezalar Geliyor

Mobilyacılar sanayi bölgesindeki atıkların toplanması konusunda İnegöl Mobilyacılar Odası ile Er-Ka Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm firması arasında protokol imzalanırken, mobilyacılar da bilgilendirildi. Sani Konukoğlu Konferans Salonu’daki toplantıda konuşan İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Bilindiği gibi Bursa bölgesinde en pis hava İnegöl’de. Valilik kanalıyla bazı acil tedbirler alındı. Bu konu ile ilgili 4-5 toplantı yapıldı. O toplantıların hepsine ben de bizzat katıldım. Mobilyacılarımızın 2014 kışını büyük sıkıntılarla atlattı aslında. Büyük cezalar bizi bekliyordu. Fakat bu geçiş için biraz görmemezlikten geldiler. Ama önümüzdeki 2015-2016 kışı maalesef öyle olmayacak. Eskisi gibi her gelen çöplerini bir kıyıya atıp, yakamayacak. Bizim burada gelip bilgi edinmemiz, soru sormamız gerekirdi. Çevre mühendisleri burada. Er-ka yetkilileri burada. Neden Starwood’ta yakılacak, neden evlerde yakılmayacak, bu soruları sormalarını gelmeyen arkadaşlardan isterdim. Bazı kamyonetçiler, bazı traktörler bu bizim endüstriyel atıklarımızı toplayıp, Starwood’a götürüp, sattılar. Artık onlar da satamayacak. Bu yetkili, lisanslı firmalar toplayacak ve Starwood onları imha edecek. O da lisans belgesini aldığı için imha edecek. İnegöl’de başka toplayacak firma yok, başka yakacak firma da yok. Bir firmanın kendi atığını Starwood’a götürecek yetkisi bile yok. Bu arkadaşlar Starwood’ta yakıp imha edecekler” dedi.

 

ÇOK AĞIR CEZALAR VAR


Kimyasal atıkların yakılması durumunda ağır cezalar tatbik edileceğinin altını çizen Ayhan, “İnşallah bu benim korktuğum gibi olmaz, ama Çevre İl Müdürlüğünden gelen cezaların yüksekliğini biliyorum; 180 bin, 200 bin lira. Büyükşehir Belediyesi’nden gelirlerse 40-50-60 bin gibi cezalardan bahsediyorlar. Bu sene kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söylüyorlar. İnşallah öyle olmaz, biz tedbirimizi alalım" şeklinde konuştu.
Er-Ka Atık Yönetimi Çevre Mühendisi Kevser Kapdan, "Bu tehlikeli atıkların kontrollü yönetmeliğine göre sunta, MDF ve talaş atıkları tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir. Biliyorsunuz ki, bu atığın içerisinde formaldehit var. Ürün olarak kullandığınızda herhangi bir mahzur yok, ama bu atık yakıldığı zaman tehlike arz ediyor. İnegöl’ün belirli noktalarında ve pilot bölge olarak seçilmiş bir kaç firmada ölçümler yapıldı. Ölçüm sonuçlarında bakıldığında, yüzde 70 olarak havaya salınan formaldehit tespit edildi. O yüzden gözler mobilya sektörüne dikildi.Mobilya sektöründen kaynaklanan bu sunta, MDF ve talaş atıkları formaldehit barındırıyor" diye konuştu.

Kaynak: Milliyet

http://www.milliyet.com.tr/kimsayal-atik-yakanlara-agir-cezalar-bursa-yerelhaber-811823/

Referanslar

starwood
ısıksoy tekstil
sifas
popup