LİSANSLAR

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

Açıklama
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır. ErkaÇevre; sanayi tesislerinde oluşan ambalaj atıklarının, toplanması, ayrılmasına ilişkin Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma lisansına sahiptir.
Ambalaj Atığı Geri Kazanımı

Ambalaj Atığı Geri Kazanımı

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır. ErkaÇevre Ambalaj Atıklarının Geri Kazanılması için toplama ayırma ve lojistik hizmetlerini sağlamaktadır. Bu konuya ilişkin gerekli tüm lisanslara sahiptir.
Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Tehlikesiz atık geri kazanımı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir. Bu konuya ilişkin tebliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir. Bu konuya ilişkin tebliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. ErkaÇevre tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması konusunda yetki belgelerine sahiptir. Bu belgelere lisanslardan ulaşabilirsiniz.
Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

Atık yönetiminde esas olan tüm atıkların sınıflarına göre ayrılıp lisanslı tesislere ulaştıırlmasının sağlanmasıdır. ErkaÇevre; sanayi tesislerinde oluşan, geri kazanımı mümkün, atık yönetimi yönetmeliğinde EK 3A'da yer alan; Tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, EK4'te 6 haneli atık kodunun yanında * işareti bulunan atıkların geri kazanımı konusunda Tehlikeli Atık Geri Kazanım lisansına sahiptir. Lisanslar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Kontamine olmuş ambalaj atıkları (boş boya tenekeleri, varil, bidon vb.), basınçlı sprey kutuları, yağ filtresi, yağlı kablo, ıskarta ekipman ve tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş öğütme ve metal atıkları geri kazanımını yaptığımız tehlikeli atıklardır. Tüm tehlikeli atıkların taşınmasında lisanlı araçlarımız mevcuttur.
Tanker Temizleme

Tanker Temizleme

Tanker temizliği; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlenmesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlaması ve kontrolünün yapılmasıdır. Resmi Gazete'de bu linkten ulaşabileceğiniz bildiride tanker temizleme şartlarına ilişkin detaylar tebliğ edilmiştir. ErkaÇevre Tankerlerinizin Temizlenmesi için gerekli lisanslara sahiptir. Tanker temizliği konusunda yetkili bir kurumdur.
popup